Trong nước

Cáo phó: Trưởng lão HT. Thích Minh Cảnh viên, Thành viên HĐCM
08:14 | 11/10/2018 (GMT+7)
Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh đã thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 35, ngày 11 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày mùng 03 tháng 9 năm Mậu Tuất) tại Tu viện Huệ Quang, số 116 Hoà Bình, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Cáo phó do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký chiều ngày 11/10/2018.
 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10  năm 2018
 

CÁO PHÓ
 
- Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
- Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam;
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam;
- Ban Trị sự GHPGVN Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
 

Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Cảnh
 
Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam;
Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM;
Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm;
Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Tân Phú, TP.HCM;
Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo Quận Tân Phú (Nay là Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Tân Phú);
Nguyên Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Quận Tân Phú, TP.HCM;
Viện chủ Tu viện Huệ Quang, Quận Tân Phú, TP.HCM.
 
Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 35, ngày 11 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày mùng 03 tháng 9 năm Mậu Tuất) tại Tu viện Huệ Quang, 116 Hoà Bình, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
                 * Trụ thế        : 82 năm
                        * Hạ lạp         : 50 năm       
 
- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 06 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 04 tháng 9 năm Mậu Tuất).

- Kim quan Trưởng lão Hòa Thượng được tôn trí tại Tu viện Huệ Quang, 116 Hoà Bình, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh .

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 10 giờ 00 ngày 12 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 04 tháng 9 năm Mậu Tuất).

- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 05 giờ 00, ngày 15 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 07 tháng 9 năm Mậu Tuất),  sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà tỳ tại Trung tâm Hoả táng Bình Hưng Hoà, đường Tân Kỳ - Tân Quý, Phường Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nay Cáo phó.
                                             TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP.HCM
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
             
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
  • Copyright © 2019 Chùa Minh Đạo
  • Ghi rõ nguồn Chùa Minh Đạo khi sử dụng thông tin từ website này