Tác phẩm, tham luận của HT Trụ Trì

 • Thiền phái Trúc Lâm trong lịch sử Thiền học Phật giáo Việt Nam

  Đạo Phật truyền vào Việt Nam từ Ấn Độ bằng đường biển vào cuối thế kỷ II (189 TL) như lịch sử cho thấy khởi đầu từ Khâu Đà La, Mâu Bác, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương Tiếp, Đại Thừa Đăng, Đàm Hoằng, Huệ Thắng, Đạo Thiền đã đặt nền móng cơ bản cho Phật giáo Việt Nam trong những thế kỷ đầu. Nhất là Thiền học Việt Nam khởi nguồn từ Khương Tăng Hội ở thế kỷ III (251 TL), Đạo Thiền (527 TL) là kết thúc giai đoạn đầu của lịch sử, với các kinh điển được lưu hành như: Lục độ tập, Thí dụ, Cựu Tạp thí dụ, Tứ thập nhị chương, Pháp cú, Niết-bàn, Pháp hoa tam muội, Vô lượng thọ, Kim cương, An ban thủ ý… Đặc biệt, Thiền sư Đàm Hoằng từ Trung Hoa đến hành đạo tại chùa Tiên Sơn (Phật Tích - Bắc Ninh) vào năm 425, ngài thọ trì kinh Vô lượng thọ và kinh Thập lục quán. Ngài viên tịch vào năm 455 bằng cách tự thiêu thân tại chùa Tiên Sơn - Bắc Ninh.

 • Từ viện Quỳnh Lâm đến viện Trần Nhân Tông

  Phật giáo Trúc Lâm hay Thiền phái Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập năm 1299, sau khi Ngài được Thiền sư Tuệ Tuệ tế độ xuất gia năm 1294 và tu hành đắc đạo tại chùa Hoa Yên, Yên Tử, thuộc đạo Hải Dương - Quảng Yên (nay là Quảng Ninh) do Thiền sư Hiện Quang đời 38 dòng Thiền Vô Ngôn Thông khai sơn năm 1212.

 • Thiền phái Tào Động Việt Nam: Du nhập - kế thừa - phát triển

  Tông Tào Động được truyền vào Việt Nam từ nửa thế kỷ XVII cả hai Đàng - Đàng Ngoài và Đàng Trong dưới thời Vua Lê (Thần Tông, Anh Tông), chúa Trịnh, chúa Nguyễn. Qua quá trình hoạt động cho thấy tông Tào Động Đàng Ngoài, do người Việt Nam sang Trung Quốc học đạo rồi trở về hành đạo tại Việt Nam, mang tính Việt Nam hoàn toàn trong tiến trình kế thừa. Tông Tào Động tại Đàng Trong, do người Trung Quốc truyền bá, không được phổ cập và không tồn tại lâu dài.

 • Thiền phái Lâm Tế Việt Nam: Du nhập - Truyền thừa - Phát triển

  Thiền phái Lâm Tế truyền vào Đại Việt (Việt Nam) vào nửa thế kỷ XVII, bắt đầu từ Đàng Trong (Việt Nam) năm 1630, là Thiền sư Viên Văn Chuyết Công và Minh Hành Tại Tại. Về sau cả hai Đàng, Đàng Trong và Đàng Ngoài đều do Thiền sư Viên Văn Chuyết Chuyết và Minh Hành Tại Tại, nhất là ở Đàng Ngoài. Còn Đàng Trong do Tổ sư Nguyên Thiều, xem là Tổ thứ hai chính thức định hình cho tông Lâm Tế phát triển lâu dài, rõ ràng nhất. Đàng Ngoài vì không có còn người kế thừa, do đó dần dần tông Lâm Tế hòa đồng với tông Tào Động Việt Nam.

 • Thiền phái Thảo Đường Đại Việt

  Thiền phái Thảo Đường thuộc Thiền phái Vân Môn, một trong năm môn phái Thiền Trung Hoa là Tào Động, Lâm Tế, Qui Ngưỡng, Pháp Nhãn, Vân Môn hoạt động tại Trung Hoa hơn 200 năm. Sang Đại Việt (Việt Nam) tính từ Tổ Thảo Đường đời thứ 5 Thiền phái Vân Môn Trung Hoa, nhưng là đời thứ nhất Thiền phái Thảo Đường Đại Việt, truyền xuống cho vua Lý Thánh Tông, kết thúc vào thời vua Lý Cao Tông (1210) và các thiền sư khác, tổng cộng gần 200 năm trên đất Việt, gồm có 19 vị thiền sư, mười thiền sư xuất gia, chín thiền sư cư sĩ.

 • Phật giáo thời Đinh và Tiền Lê kế thừa, hội tụ, phát triển

  Đạo Phật truyền vào Việt Nam từ đầu kỷ nguyên thứ nhất; trải qua bao cuộc thăng trầm của đất nước, nhất là hơn 1.000 năm Bắc thuộc, lúc nào Phật giáo Việt Nam cũng đồng hành cùng dân tộc, góp phần giữ vững bờ cõi, hòa bình, độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Đạo Phật trở thành mạch sống của dân tộc, ảnh hưởng không nhỏ trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội, chính trị và ngoại giao.

 • Phật hoàng Trần Nhân Tông - người đặt nền móng thống nhất Phật giáo Việt Nam*

  Chúng ta có thể khẳng định, công cuộc thống nhất Phật giáo thời nhà Trần được thiết lập, thực hiện thành công chính là nhờ vào tư tưởng đoàn kết hòa hợp Tăng già và tư tưởng thống nhất các tổ chức thiền phái thời bấy giờ, do đấng Điều Ngự Giác Hoàng khởi xướng và ảnh hưởng đến công cuộc thống nhất Phật giáo Việt Nam sau này.

 • Quốc Sư Vạn Hạnh - công đức đối với đạo pháp và dân tộc

  Có thể nói, trong ba triều đại Đinh, Tiền Lê và Lý, Thiền sư Khuông Việt, Thiền sư Pháp Thuận, Thiền sư Vạn Hạnh và Thiền sư Đa Bảo là tứ trụ của triều đình, giúp ích cho các triều đại, đất nước, dân tộc và Đạo pháp. Với những sự tham mưu, hội ý của Thiền sư Vạn Hạnh đã góp phần củng cố và phát triển đất nước trong một thời gian dài từ năm 968 - 1009 trong những năm đầu kỷ nguyên thời kỳ độc lập, tự chủ của nước Đại Việt.

 • TP.HCM: Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

  Sáng nay, ngày Rằm tháng Tư năm Mậu Tuất (29-5-2018), hòa trong không khí hân hoan Kính mừng Đức Phật đản sinh khắp nơi trên thế giới, HT.Thích Thiện Nhơn đọc Diễn văn tại lễ đài chính của Đại lễ Phật đản PL.2562 do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, quận 10).

 • Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

  Sáng nay, rằm tháng Tư năm Mậu Tuất (29-5-2018), tại chùa Quán Sứ - Trụ sở GHPGVN đã diễn ra lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018. Sau đây là Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

 • Copyright © 2019 Chùa Minh Đạo
 • Ghi rõ nguồn Chùa Minh Đạo khi sử dụng thông tin từ website này