Videos

(08:26 | 10/01/2018) (GMT+7)

Tri ân báo ân của người con Phật

Đêm Sám Hối ngày 14 tháng 07 năm Ất Mùi tại Chùa Minh Đạo đường Kỳ Đồng – Quận 3 – Thành Phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn Chủ Tịch HĐTS TWGHPGVN – Trụ Trì Chùa Minh Đạo đã chia sẻ chủ đề Tri Ân Báo Ân của người con Phật, nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu. (2015)


Video khác
  • Copyright © 2020 Chùa Minh Đạo
  • Ghi rõ nguồn Chùa Minh Đạo khi sử dụng thông tin từ website này